Cách cài đăt Django trên hệ điều hành Windows: Hướng dẫn từng bước


31/8/23      

 Lời nói đầu 

Trong bài viết này, bạn sẽ được hướng dẫn cách cài đặt Django trên hệ điều hành Windows bằng cách sử dụng pip. Sau đó, bạn sẽ kiểm tra việc cài đặt, tạo một dự án và khởi động máy chủ Django.

Chuẩn bị
 bịyou install Django, you must make sure that Python is installed on your system. You can check out this guide — how to install python on windows to learn how to do it.

Các lệnh bạn sẽ chạy trong bài thực hành này được thử trên PowerShell, nhưng nó cũng có thể hoạt động tốt trên Windows Command Prompt(CMD). Để có trải nghiệm tốt, tôi khuyên bạn nền dùng PowerShell trong bài thực hành này.Bước 1— Mở PowerShellPermalinkFirst, you need to open PowerShell on your computer. You can do that by searching for PowerShell in the Windows search box or you can open the Run dialog box by holding the Windows logo key and R(WIN+R). Once the dialog is open, type powershell, and then click OK.

Đầu tiên bạn mở cửa số PowerShell lên như hình:


Bước 2 - Kiểm tra phiên bản Python được cài đặt trên máy tính

PermalinkBefore you install Django, first, you need to make sure that you installed Python on your system.

Để làm điều này, gõ lệnh sau vào PowerShell để xem Python đã được cài đặt chưa:

> python -V

Tùy chọn -V để cho biết phiên bản Python được cài đặt trên hệ thống.

Sau khi chạy lệnh trên bạn sẽ thấy thông tin được trả ra như sau:

PS C:\Users\Username> python -V
Python 3.9.7

Vào thời điểm viết bài này, nó là phiên bản Python 3.9.7.

Bây giờ bạn đã biết phiên bản Python trên máy của mình rồi, tiếp theo ta sẽ nâng cấp pip.

Giới thiệu

Website hướng dẫn các thủ thuật, cách cài đặt, cấu hình các phần mềm. Các thông tin công nghệ và hướng dẫn lập trình...

facebook.com/dung.phamtrung.9

phamtrungdung@gmail.com

Copyright © 2016. Cách cài đặt. Ghi rõ nguồn khi lấy tin từ trang này