Thay đổi múi giờ trong Apache và PHP


27/3/17      
Nếu bạn muốn hiển thị ngày giờ chính xác trong các tập tin log như: error.log, access.log and php_error_log...  của các phần mềm Apache, PHP, MySQL để có thể theo dõi tình trạng của hệ thống tốt hơn thì hướng dẫn sau sẽ giúp ích cho bạn:


1. Đổi múi giờ trong Apache

Mở tập tin  httpd.conf và thêm dòng sau:
SetEnv TZ Asia/Ho_Chi_Minh

2. Đổi múi giờ trong PHP

Mở tập tin php.ini tìm đoạn date.timezone trong khu vực [Date] và đổi thành:
date.timezone = "Asia/Ho_Chi_Minh"
Bạn có thể xem các múi giờ được quy định tại địa chỉ http://php.net/date.timezone

3. Đổi múi giờ trong MySQL

Mở tập tin my.ini sau đó thêm hoặc thay thế đoạn 
default-time-zone = "Asia/Ho_Chi_Minh"
Khởi động lại Apache và MySQL để xem sự thay đổi!
Theo https://cmanios.wordpress.com/2013/03/05/change-timezone-to-apache-server-and-php/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Giới thiệu

Website hướng dẫn các thủ thuật, cách cài đặt, cấu hình các phần mềm. Các thông tin công nghệ và hướng dẫn lập trình...

facebook.com/dung.phamtrung.9

phamtrungdung@gmail.com

Copyright © 2016. Cách cài đặt. Ghi rõ nguồn khi lấy tin từ trang này