Cách cài đặt Nginx, PHP, Mariadb trên hệ điều hành macOS


14/6/23      

Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu cho bạn cách cài đặt Nginx, PHP-FPM và MariaDB trên hệ điều hành macOS sử dụng chương trình quản lý gói. 

Lưu ý, đây là bài viết dành cho các bạn đã có kinh nghiệm sử dụng Nginx, PHP, MariaDB rồi.

Homebrew

HomeBrew là chương trình quản lý gói cho macOS, nó cho phép bạn dễ dàng cài đặt nhiều ứng dụng của hệ thống Unix. Để cài đặt nó, bạn thực thi dòng lệnh được hướng dẫn trên Website chính thức của Homebrew.

Giới thiệu

Website hướng dẫn các thủ thuật, cách cài đặt, cấu hình các phần mềm. Các thông tin công nghệ và hướng dẫn lập trình...

facebook.com/dung.phamtrung.9

phamtrungdung@gmail.com

Copyright © 2016. Cách cài đặt. Ghi rõ nguồn khi lấy tin từ trang này