[Kiến thức cơ bản] Phục hồi chế độ Dual Boot sau khi cài Windows


27/8/10      
Tháng trước tôi đã làm hỏng Grub2 vì cài Windows 7 lênh máy tính để bàn của tôi. Thật khó để phục hồi nó vì ít tài liệu về cách phục hồi, sau một thời gian tìm tòi tôi đã phục hồi lại chế độ Dual Boot, tôi muốn chia sẻ cách tôi phục hồi Grub2 cho các bạn:

Bạn cần có đĩa LIVE CD nếu bạn phục hồi Ubuntu. Mở hệ thống với Live CD (Giả sử bạn đang dùng đĩa CD Ubuntu Live). Ấn Alt+F2 và gõ lệnh gnome-terminal. Và tiếp tục bằng cách gõ :

$sudo fdisk -l

Sau khi gõ lệnh xong thì màn hình sẽ hiện ra danh sách tương tự như sau:

/dev/sda1 29 8369 66999082+ 83 Linux
/dev/sda2 * 8370 13995 45190845 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 13996 14593 4803435 5 Extended
/dev/sda5 13996 14593 4803403+ 82 Linux swap / Solaris


Trên danh sách của tôi thì Linux được cài ở /dev/sda1. Bạn gõ các lệnh sau:

$sudo mount /dev/sda1 /mnt
$sudo mount --bind /dev /mnt/dev
$sudo mount --bind /proc /mnt/proc


Lệnh sau có thể dùng hoặc không (nó sao chép tập tin resolv.conf)

$sudo cp /etc/resolv.conf /mnt/etc/resolv.conf

chroot vào môi trường chúng ta làm việc:

sudo chroot /mnt

Sau khi chroot, bạn không cần phải thêm sudo vào phía trước câu lệnh bởi vì từ bây giờ bạn chạy lệnh như là người dùng root.

Bạn có thể muốn sửa tập tint /etc/default/grub phù hợp với hệ thống của bạn (thời gian chờ ..vv.v)

#nano -w /etc/default/grub

Tùy biến các tùy chọn theo ý của bạn.(Nhưng đừng quên dùng lệnh grub-update nếu bạn đã lưu nó ;) )

Cài đặt / phục hồi Grub2 bằng dòng lệnh :

#grub-install /dev/sda

Tuy nhiên bạn có thể gặp lỗi giống với tôi. Nếu xảy ra dùng lệnh này:

#grub-install --recheck /dev/sda

Bây giờ bạn có thể thoát khỏi chroot, umount hệ thống và khởi động lại máy :

#exit
$sudo umount /mnt/dev
$sudo umount /mnt/proc
$sudo umount /mnt
$sudo reboot

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Giới thiệu

Website hướng dẫn các thủ thuật, cách cài đặt, cấu hình các phần mềm. Các thông tin công nghệ và hướng dẫn lập trình...

facebook.com/dung.phamtrung.9

phamtrungdung@gmail.com

Copyright © 2016. Cách cài đặt. Ghi rõ nguồn khi lấy tin từ trang này