[Cách cài đặt] Cài đặt Lighttpd với PHP5 và MySQL hỗ trợ trên Ubuntu 10.04


30/7/10      
Lighttpd hiện đang là 1 trong những hệ thống web server nhanh, mạnh mẽ và ổn định nhất được thiết kế dành cho những môi trường hoạt động đặc biệt.

Lưu ý sơ bộ

Trong bài viết này, chúng ta sử dụng hostname server1.example.com với địa chỉ IP 192.168.0.100. Tất cả các câu lệnh và thao tác được thực hiện bằng tài khoản root:
sudo su

Cài đặt MySQL 5

Chúng ta có thể cài đặt MySQL 5 lên hệ thống bằng câu lệnh sau:
aptitude install mysql-server mysql-client

Tiếp theo, người dùng sẽ phải khởi tạo mật khẩu cho tài khoản người dùng MySQL root, và mật khẩu này sẽ được dùng cho tài khoản root@localhost cũng như root@server1.example.com:
New password for the MySQL "root" user: <-- mật khẩu root SQL
Repeat password for the MySQL "root" user: <-- mật khẩu root SQL

Cài đặt Lighttpd

Lighttpd có sẵn trong gói cài đặt cung cấp của Ubuntu, do đó chỉ việc sử dụng câu lệnh sau:
aptitude install lighttpd

Mở trình duyệt, gõ địa chỉ http://192.168.0.100 và bạn sẽ nhìn thấy trang placeholder của Lighttpd:Thư mục tài liệu root mặc định của Lighttpd tại vị trí /var/www trong Ubuntu, và file thiết lập /etc/lighttpd/lighttpd.conf. Các thiết lập khác được lưu trữ tại những file trong /etc/lighttpd/conf-available – có thể được kích hoạt với lệnh lighttpd-enable-mod, và tạo symlink từ thư mục /etc/lighttpd/conf-enabled tới file thiết lập trong /etc/lighttpd/conf-available. Hoặc, bạn có thể tắt bỏ tính năng này bằng câu lệnh lighttpd-disable-mod.

Cài đặt PHP5

Trên thực tế, chúng ta có thể làm cho PHP5 hoạt động tốt trong Lighttpd thông qua FastCGI. Bên cạnh đó, Ubuntu đã cung cấp gói PHP5 được kích hoạt sẵn đi kèm với FastCGI, sử dụng câu lệnh sau:
aptitude install php5-cgi

Điều chỉnh, thiết lập Lighttpd và PHP5

Để kích hoạt PHP5 trong Lighttpd, chúng ta phải chỉnh lại file /etc/php5/cgi/php.ini và thêm dòng cgi.fix_pathinfo = 1 vào cuối file:
vi /etc/php5/cgi/php.ini

[...]
cgi.fix_pathinfo = 1

Để kích hoạt chế độ điều chỉnh fastcgi (được lưu trữ trong /etc/lighttpd/conf-available/10-fastcgi.conf), sử dụng câu lệnh sau:
lighttpd-enable-mod fastcgi

Tạo symlink của /etc/lighttpd/conf-enabled/10-fastcgi.conf trỏ tới /etc/lighttpd/conf-available/10-fastcgi.conf:
ls -l /etc/lighttpd/conf-enabled

root@server1:~# ls -l /etc/lighttpd/conf-enabled
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 44 2010-05-06 15:01 10-fastcgi.conf -> /etc/lighttpd/conf-available/10-fastcgi.conf
root@server1:~#

Sau đó tải lại Lighttpd:
/etc/init.d/lighttpd force-reload

Kiểm tra và thu thập chi tiết về quá trình cài đặt PHP5

Thư mục tài liệu root mặc định của web site là /var/www. Bây giờ, chúng ta sẽ tạo 1 file PHP nhỏ (info.php) trong thư mục đó và tiến hành gọi ra bằng trình duyệt. File này sẽ hiển thị rất nhiều thông tin hữu ích về quá trình cài đặt PHP:
vi /var/www/info.php

<?php
phpinfo();
?>

Mở trình duyệt và gõ http://192.168.0.100/info.php:Nếu trình duyệt trên hệ thống của bạn hiển thị kết quả như trên, có nghĩa là PHP5 đã hoạt động thông qua FastCGI (đã được chỉ ra trong dòng Server API). Khi kéo xuống danh sách phía dưới, chúng ta có thể thấy tất cả các module đã được kích hoạt, nhưng lại không thấy MySQL, nghĩa là PHP5 không hỗ trợ MySQL ở chế độ mặc định.

Cài đặt MySQL trong PHP5

Để kích hoạt, cài đặt và sử dụng được MySQL bên trong PHP, chúng ta cần gói hỗ trợ php5-mysql:
aptitude search php5

Lựa chọn 1 gói bất kỳ phù hợp và sử dụng lệnh sau:
aptitude install php5-mysql php5-curl php5-gd php5-idn php-pear php5-imagick php5-imap php5-mcrypt php5-memcache php5-mhash php5-ming php5-ps php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl php5-json

Sau đó khởi động lại Lighttpd:
/etc/init.d/lighttpd restart

Refresh trang http://192.168.0.100/info.php tại trình duyệt, và bạn sẽ thấy module MySQL đã được kích hoạt:Trên đây là hướng dẫn cơ bản về quá trình cài đặt Lighttpd vùng với PHP5 và MySQL trong nền tảng Ubuntu 10.04. Chúc các bạn thành công!
Lighttpd hiện đang là 1 trong những hệ thống web server nhanh, mạnh mẽ và ổn định nhất được thiết kế dành cho những môi trường hoạt động đặc biệt. Trong bài viết sau, Quản Trị Mạng sẽ giới thiệu với các bạn cách cài đặt Lighttpd trên hệ thống Ubuntu 10.04 server với PHP hỗ trợ (thông qua FastCGI) và MySQL.Lưu ý sơ bộ

Trong bài viết này, chúng ta sử dụng hostname server1.example.com với địa chỉ IP 192.168.0.100. Tất cả các câu lệnh và thao tác được thực hiện bằng tài khoản root:
sudo su

Cài đặt MySQL 5

Chúng ta có thể cài đặt MySQL 5 lên hệ thống bằng câu lệnh sau:
aptitude install mysql-server mysql-client

Tiếp theo, người dùng sẽ phải khởi tạo mật khẩu cho tài khoản người dùng MySQL root, và mật khẩu này sẽ được dùng cho tài khoản root@localhost cũng như root@server1.example.com:
New password for the MySQL "root" user: <-- mật khẩu root SQL
Repeat password for the MySQL "root" user: <-- mật khẩu root SQL

Cài đặt Lighttpd

Lighttpd có sẵn trong gói cài đặt cung cấp của Ubuntu, do đó chỉ việc sử dụng câu lệnh sau:
aptitude install lighttpd

Mở trình duyệt, gõ địa chỉ http://192.168.0.100 và bạn sẽ nhìn thấy trang placeholder của Lighttpd:Thư mục tài liệu root mặc định của Lighttpd tại vị trí /var/www trong Ubuntu, và file thiết lập /etc/lighttpd/lighttpd.conf. Các thiết lập khác được lưu trữ tại những file trong /etc/lighttpd/conf-available – có thể được kích hoạt với lệnh lighttpd-enable-mod, và tạo symlink từ thư mục /etc/lighttpd/conf-enabled tới file thiết lập trong /etc/lighttpd/conf-available. Hoặc, bạn có thể tắt bỏ tính năng này bằng câu lệnh lighttpd-disable-mod.

Cài đặt PHP5

Trên thực tế, chúng ta có thể làm cho PHP5 hoạt động tốt trong Lighttpd thông qua FastCGI. Bên cạnh đó, Ubuntu đã cung cấp gói PHP5 được kích hoạt sẵn đi kèm với FastCGI, sử dụng câu lệnh sau:
aptitude install php5-cgi

Điều chỉnh, thiết lập Lighttpd và PHP5

Để kích hoạt PHP5 trong Lighttpd, chúng ta phải chỉnh lại file /etc/php5/cgi/php.ini và thêm dòng cgi.fix_pathinfo = 1 vào cuối file:
vi /etc/php5/cgi/php.ini

[...]
cgi.fix_pathinfo = 1

Để kích hoạt chế độ điều chỉnh fastcgi (được lưu trữ trong /etc/lighttpd/conf-available/10-fastcgi.conf), sử dụng câu lệnh sau:
lighttpd-enable-mod fastcgi

Tạo symlink của /etc/lighttpd/conf-enabled/10-fastcgi.conf trỏ tới /etc/lighttpd/conf-available/10-fastcgi.conf:
ls -l /etc/lighttpd/conf-enabled

root@server1:~# ls -l /etc/lighttpd/conf-enabled
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 44 2010-05-06 15:01 10-fastcgi.conf -> /etc/lighttpd/conf-available/10-fastcgi.conf
root@server1:~#

Sau đó tải lại Lighttpd:
/etc/init.d/lighttpd force-reload

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Giới thiệu

Website hướng dẫn các thủ thuật, cách cài đặt, cấu hình các phần mềm. Các thông tin công nghệ và hướng dẫn lập trình...

facebook.com/dung.phamtrung.9

phamtrungdung@gmail.com

Copyright © 2016. Cách cài đặt. Ghi rõ nguồn khi lấy tin từ trang này