Tạo tin .ISO trên Linux


02/11/2010      
Các đĩa CD và DVD thường không bền, do đó bạn cần phải sao lưu chúng dưới dạng tập tin ảnh của đĩa (các tập tin .ISO). Bạn có thể tạo tập tin ảnh và lưu trữ chúng trên hệ thống của bạn để dễ dàng phân phối ứng dụng. Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu bạn các tạo tập tin ảnh (tập tin .ISO) trên Linux.

Sử dụng các ứng dụng có giao diện đồ họa

Bạn có thể sử dụng các ứng dụng có giao diện đồ họa để tạo các tập tin  .ISO như GnomeBaker hoặc K3b, nhưng nó nằm ngoài phạm vị bài viết này. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo tập tin .ISO mà không cần phải cài đặt thêm phần mềm nào khác.Sử dụng dòng lệnh để tạo tập tin ISO

Trong Linux bạn có thể sử dụng công cụ có sẵn là dd để tạo tập tin .ISO. Đầu tiên cho đĩa bạn cần tạo tập tin .ISO vào ổ đĩa.

Tạo tập tin ảnh (.ISO) của đĩa CD

Bạn sử dụng lệnh:

sudo dd if=/dev/cdrom of=cd.iso

Giải thích các tham số:
  • sudo nghĩa là bạn thực thi lệnh dưới quyền quản trị.

  • dd nghĩa là Disk Dump (trích xuất từ đĩa)

  • if nghĩa là Input File (Tập tin đầu vào)

  • of nghĩa là for Output File (Tập tin xuất ra)

Đợi cho đến khi dòng lệnh kết thúc, và tập tin .iso mới của bạn là cd.iso.

Tạo tập tin ảnh (.ISO) của đĩa DVD

Với tập tin ảnh của đĩa DVD, thiết bị của bạn được đặt tên là /dev/dvd chứ không phải là /dev/cdrom do đó dòng lệnh phải gõ như sau:
sudo dd if=/dev/dvd of=dvd.iso

Tạo tập tin ảnh (.ISO) của đĩa SCSI CDROM

Với tập tin ảnh của đĩa DVD, thiết bị của bạn được đặt tên là /dev/scd0 chứ không phải là /dev/cdrom do đó dòng lệnh phải gõ như sau:

sudo dd if=/dev/scd0 of=cd.iso

Nạp một tập tin ảnh

Khi bạn đã tạo được tập tin ảnh của bạn. Bạn có thể truy cập tập tin ảnh này mà không cần phải ghi nó ra đĩa. Ví dụ bạn muốn nạp tập tin ảnh  cd.iso vào thư mục /mnt/isoimage , bạn dùng dòng lệnh sau:

mkdir -p /mnt/isoimage
mount -o loop -t iso9660 cd.iso /mnt/isoimage

Bỏ nạp tập tin thiết bị

Để bỏ nạp một thiết bị, gõ:

umount -lf /mnt/isoimage

/mnt/isoimage là vị trí ổ đĩa bạn của bạn được nạp vào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Giới thiệu

Website hướng dẫn các thủ thuật, cách cài đặt, cấu hình các phần mềm. Các thông tin công nghệ và hướng dẫn lập trình...

facebook.com/dung.phamtrung.9

phamtrungdung@gmail.com

Copyright © 2016. Cách cài đặt. Ghi rõ nguồn khi lấy tin từ trang này