Cách thêm tổng số Bài viết / Bình luận vào Blogger


22/3/17      
Bạn có muốn hiển thị tổng số bài viết / bình luận trên Blogger của bạn? Nếu có, thủ thuật dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện điều đó một cách đơn giản. Bạn sẽ sử dụng JavaScript để hiển thị tổng số bài viết / bình luận có trên Blogger của bạn. Hình dưới đây là ví dụ tương tự của widget này:


Các bước thực hiện như sau:

1. Đăng nhập vào Blogger.com,
2. Vào dashboard >> layout >> page elements.
3. Bấm vào liên kế "Add a Gadget", chọn HTML/JavaScript.
4. Dán đoạn mã dưới đây vào ô nội dung, đổi phần in đậm bằng địa chỉ Blog của bạn:
<script style="text/javascript">
function numberOfPosts(json) {
document.write('Total Posts: <b>' + json.feed.openSearch$totalResults.$t + '</b><br>');
}
function numberOfComments(json) {
document.write('Total Comments: <b>' + json.feed.openSearch$totalResults.$t + '</b><br>');
}
</script>
<font color="blue">
<script src="http://your-blog-name.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=numberOfPosts"></script>
<script src="http://your-blog-name.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=numberOfComments"></script>
</font>
5. Lưu lại.

Xem lại blog của bạn để thấy kết quả. Nếu bạn thạo JavaScript, bạn có thể thoải mái tùy chỉnh theo giao diện mà bạn mong muốn. 

Theo http://isaacyassar.blogspot.com/2009/07/total-posts-comments-count-blogger.html?m=1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Giới thiệu

Website hướng dẫn các thủ thuật, cách cài đặt, cấu hình các phần mềm. Các thông tin công nghệ và hướng dẫn lập trình...

facebook.com/dung.phamtrung.9

phamtrungdung@gmail.com

Copyright © 2016. Cách cài đặt. Ghi rõ nguồn khi lấy tin từ trang này