Cách đặt ngày và giờ trong Linux bằng dòng lệnh


09/03/2016      
Để thay đổi ngày/giờ trong Linux bạn đăng nhập vào bằng tài khoản root và thực hiện thao tác: 

Để hiển thị ngày và giờ

$ date
Kết quả như sau:
Wed Apr 23 10:32:59 CDT 2014

Hiển thị đồng hồ phần cứng 

# hwclock -r
hoặc
# hwclock --show
hoặc hiển thị (UTC):
# hwclock --show --utc
Kết  quả như sau:
Wed 23 Apr 2014 10:36:23 AM CDT  -0.157239 seconds

Cách thức đặt lại ngày giờ bằng lệnh Date

Bạn sử dụng cú pháp sau:
 
date --set="STRING"
 
Ví dụ, đặt dữ liệu mới là 2 Oct 2006 18:00:00, thì bạn gõ lệnh sau bằng tài khoản root:
# date -s "2 OCT 2006 18:00:00"
hoặc
# date --set="2 OCT 2006 18:00:00"
Bạn cũng có thẻ định dạng đơn giản bằng cú pháp sau:
# date +%Y%m%d -s "20081128"

Ví dụ về đặt giờ trong Linux

Để đặt lại giờ bạn dùng lệnh sau:
# date +%T -s "10:13:13"
Trong đó,
  • 10: Giờ (hh)
  • 13: Phút (mm)
  • 13: Giây (ss)
Sử dụng %p để hiển thị AM hoặc PM:
# date +%T%p -s "6:10:30AM"
# date +%T%p -s "12:10:30PM"

Làm sao tôi có thể đặt lại đồng hồ phần cứng thành giờ hiện tại ?

Sử dụng lệnh sau:
# hwclock --systohc
hoặc
# hwclock -w


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Giới thiệu

Website hướng dẫn các thủ thuật, cách cài đặt, cấu hình các phần mềm. Các thông tin công nghệ và hướng dẫn lập trình...

facebook.com/dung.phamtrung.9

phamtrungdung@gmail.com

Copyright © 2016. Cách cài đặt. Ghi rõ nguồn khi lấy tin từ trang này