Cách cài đặt Network Load Balancing


08/10/2009      
..................
Hệ thống :
Mạng gồm có 2 Web Server IIS cùng host nội dung tương tự nhau.
Server 1 : SRV-02 , IP 10.2.0.12
Server 2 : SRV-03, IP 10.2.0.13
Giả sử 2 server cùng host nội dung đơn giản như sau :
( Làm tương tự trên cả 2 server : SRV-02, SRV-03)
Tạo file default.htm lưu theo đường dẫn sau : C:\Inetpub\wwwroot\default.htm
………………………………………………
<html>
<title> Hello World </title>
<body>
Hello World
</body>
</html>
……………………………………………….
Cài AD trên SRV-03, DNS primary ( dhcong.com.vn)
SRV-02 DNS secondary ( dhcong.com.vn)
• Cluster Parameters = 10.2.0.11 ( Virtual IP – dùng cho client truy cập vào web server)
• Trên DNS, khai báo 01 A record : nlb.dhcong.com.vn --> 10.2.0.11
Bước 1 : Cấu hình TCP/IP và NLB trên SRV-02 :
- Gán static IP cho SRV-02 : 10.2.0.12 :
+ Internet Protocol TCP/IP :
IP : 10.2.0.12
Subnet : 255.255.255.0
Default getway : blank
DNS : 10.2.0.12

- Cấu hình Network Load Balancing : checkin Network Load Balancing --> Properties
+ Tab Cluster Parameters :
IP : 10.2.0.11
Subnet : 255.255.255.0
Full internet name : nbl.dhcong.com.vn
• Lưu ý chọn : Cluster operation mode : Multicast

+ Tab Host Parameters : Chọn Priority = 2
Dedicated IP configuration : IP private của SRV-02
IP : 10.2.0.12
Subnet : 255.255.255.0

+ Tab Port Rule : Cái này có thể để mặc định hoặc chọn range port, protocol tuỳ vào dịch vụ.

Bước 2 : Cấu hình trên SRV-03, các bước làm cũng tương tự chỉ khác IP 10.2.0.13 của SRV-03 :
- Internet protocol TCP/IP
+ IP 10.2.0.13
Subnet : 255.255.255.0
DNS : 10.2.0.13

- Network Load Balancing :
Tab Cluster parameters :
+ IP : 10.2.0.11
Subnet : 255.255.255.0
Full internet name : nlb.dhcong.com.vn

+ Tab Host parameters :
IP : 10.2.0.13
Subnet : 255.255.255.0
Priority = 3

Bước 3 : Quản lý bằng : Administrative Tool --> Network Load Balancing Manager

Cluster --> Connect to existing :
Lần lượt add 2 server : SRV-02 và SRV-03 ( hoặc địa chỉ IP tương ứng)
" Lúc này có lẽ phải đợi 1 chút "

Sau khi connect thành công, server sẽ ở trạng thái CONVERGED ( hội tụ ) :

Bước 4: Test
Từ máy client bất kỳ truy cập vào website theo đường dẫn :
http://nlb.dhcong.com.vn
hoặc lần lượt bằng các link :
http://10.2.0.12
http://10.2.0.13
http://10.2.0.11
or Turn off SRV-02
Đều ra được nội dung :
+ Tên website : Hello world
+ Nội dung : Hello world

2 nhận xét:

  1. anh em nao hoc quan tri mang thi can thiet xem cai nay

    Trả lờiXóa
  2. VINCT30/5/10

    Cho mình hỏi: mình có 4 server, trong đó 2 server làm DC, địa chỉ 130.4.100.1 (PDC ), 130.4.100.2 (BDC), 130.4.100.3( Virtual IP ) , hai DC mình đã làm NLB và Cluster, vậy DNS là 130.4.100.3 có đúng ko? . Hai Fileserver mình cũng muốn làm NLB và Cluster và DFS. vậy cùng 1 mạng có thể làm NLB và Cluster riêng biệt cho 2 cặp DC và Fileserver được không? Có nghĩa là làm NLB và Cluster cho 2 DC, rồi lại làm NLB và Cluster cho 2 Fileserver

    Trả lờiXóa

Giới thiệu

Website hướng dẫn các thủ thuật, cách cài đặt, cấu hình các phần mềm. Các thông tin công nghệ và hướng dẫn lập trình...

facebook.com/dung.phamtrung.9

phamtrungdung@gmail.com

Copyright © 2016. Cách cài đặt. Ghi rõ nguồn khi lấy tin từ trang này